Projekter

Forskningen ved Dansk Ramazzini Center

er samlet i seks områder:

Arbejdsfastholdelse, bevægeapparatlidelser, luftvejslidelser, reproduktion, stress og ulykker.

Udviklet af Sara Lind