Møder

I Dansk Ramazzini Center arrangeres der offentlige møder, hvor vi for et bredere publikum præsenterer arbejds-, og miljømedicinske problemstillinger med deltagelse af inviterede og egne oplægsholdere.

Vi arrangerer også Ph.d.-projektmøder, hvor de ph.d.-studerende fremlægger deres projekt til diskussion, samt temamøder hvor vi primært diskuterer forskningsmetodologiske spørgsmål. De to sidstnævnte type møder er er primært for forskere i centeret.

Udviklet af Sara Lind