Udredning om depression og belastningsreaktioner som følge af arbejdsrelateret stress.

Forskere ved dansk Ramazzini center har bidraget til en udredning af den videnskabelige evidens for at belastende og længerevarende stresspåvirkninger på arbejdspladsen kan føre til depressive lidelser og psykiske belastningsreaktioner ønsket af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Erhvervssygdomsudvalget. Videnskabelig evidens for en årsagssammenhæng er forudsætningen for at lidelserne eventuelt kan optages på listen over erhvervssygdomme.
 
Udredningen foretaget af danske og udenlandske forskere med arbejdsmedicinsk, psykiatrisk og epidemiologisk ekspertise bygger på en metaanalyse af 54 studier identificeret ved en systematisk litteratursøgning fra 1980 til marts 2019. Analysen vedrørende depression er nu publiceret internationalt i European Journal of Epidemiology tryk her.  
 
Resultaterne viste, kort fortalt, at resultaterne fra tidligere undersøgelser af problemstillingen er behæftet med metodeusikkerhed i et omfang, der indebærer, at man ikke med rimelig sikkerhed kan konkludere, at nogen af de arbejdsrelaterede stress-faktorer, der var omfattet af udredningen, er en sandsynlig årsag til depressive episoder, tilbagevendende depression eller psykiske belastningsreaktioner. Omvendt var der heller ikke evidens for, at en årsagsmæssig sammenhæng er usandsynlig.
 
Udredningen anbefaler en række metodemæssige forbedringer af fremtidige projekter om sammenhængen mellem arbejdsmæssig stressbelastning og udvikling af psykiske lidelser, så dette vigtige område fremover kan udforskes på en måde, der kan give mere holdbare svar på om der er årsagsmæssige sammenhænge.
 
 
Forskergruppen bag undersøgelsen:
 
Sigurd Mikkelsen, overlæge, emeritus, dr.med., Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, København, Danmark

David Coggon, professor of Occupational and Environmental Medicine, Emeritus, MRC Lifecourse Epidemiology Unit, University of Southampton, England
 
Johan Hviid Andersen, professor, overlæge, ph.d., Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest - Universitetsklinik, Herning, Danmark
 
Patricia Casey, professor of psychiatry, consultant psychiatrist, emerita, Department. of Psychiatry, Mater Misericordiae University Hospital, Dublin, Irland
 
Henrik Kolstad, professor, overlæge, ph.d., Arbejdsmedicin, Dansk Ramazzini Center, Århus Universitetshospital, Århus, Danmark
 
Esben Meulengracht Flachs, ph.d., Specialkonsulent (Biostatistiker), Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, København, Danmark
 
Ole Mors, professor, overlæge, ph.d., Institut for Klinisk Medicin - Forskningsenheden for Psykoser, Århus Universitet, Århus, Danmark
 
Jens Peter Bonde, professor, overlæge, dr.med. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet, København, Danmark
This page load time was 0.035 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk