Støv på arbejdet kan give gigtsygdomme

Er du udsat for kvartsstøv på dit arbejde – som du er, hvis du eksempelvis bearbejder beton og granit - har du en større risiko for at få visse gigtsygdomme. Det viser et resultat fra Aarhus Universitet, som netop er offentliggjort i International Journal of Epidemiology.

Det er ikke uden omkostninger at blive eksponeret for kvartsstøv. Det viser et forskningsresultat fra Aarhus Universitet.

”Bliver man udsat for kvartsstøv på arbejdet, og det gør man især på arbejdspladser inden for anlæg, byggeri og industri, kan det medføre autoimmune gigtsygdomme, og det selv ved lave niveauer af kvartseksponering,” fortæller en af forskerne bag det hidtil største studie af sin art, læge og ph.d. Signe Hjuler Boudigaard fra Aarhus Universitet.

Kvartsstøv bliver dannet, når man eksempelvis bearbejder flint, sandsten, granit og beton eller arbejder med sandblæsning. En del af støvet består af små partikler som – når man indånder dem - bliver ført helt ned i de mindste dele af lungerne. Dette såkaldt respirable støv bliver ophobet i lungerne, hvor det forårsager en betændelseslignende tilstand.

 

Riskoen for gigtsygdomme stiger

Forskerne undersøgte sammenhængen mellem udsættelse for kvartsstøv og gigtsygdommene systemisk sklerodermi, leddegigt, lupus og småkars vaskulitis, som er en kronisk betændelse i de små blodkar.

Og risikoen for autoimmune gigtsygdomme steg, jo mere man blev udsat for kvartsstøv. De der blev udsat for mest, havde halvanden gang forøget risiko sammenlignet med personer, som ikke var udsat for kvartsstøv.

Undersøgelsen inkluderede 1.541.505 mænd og 1.470.769 kvinder fra den danske arbejdsstyrke fra 1979 til 2015. I alt blev 17.000 diagnosticeret med en af disse autoimmune sygdomme, af disse havde 1490 været udsat for kvartsstøv på arbejdet. Undersøgelsen viser tydelig sammenhæng mellem eksponering for kvartsstøv på arbejdet og autoimmune gigtlidelser mest tydeligt for systemisk sklerodermi og leddegigt.

”Den vigtigste konkurrerende faktor var tobaksrygning. Det kontrollerede vi for, og der var stadig sammenhæng mellem kvartseksponering og autoimmune gigtsygdomme. Vi ved, at tobaksrygning ikke er tilfældigt fordelt i befolkningen, derfor var det vigtigt at tage højde for dette” fortæller Henrik Kolstad, klinisk lærestolsprofessor på Aarhus Universitet og fortsætter: "Grænseværdien for kvartsstøv er i Danmark dobbelt så høj som grænseværdien i USA. Derfor er det oplagt at inddrage resultaterne, når man skal vurdere om den danske grænseværdi bør sættes ned”.

Næste skridt er at undersøge om udsættelse for kvartsstøv medfører forøgede niveauer af særlige antistoffer i blodet, som man ser ved autoimmune gigtlidelser. Ifølge Henrik Kolstad er formålet med disse studier at underbygge årsagssammenhængen – altså om den ene størrelse forårsager den anden - og få indblik i de mulige sygdomsmekanismer.

 

Bag om resultatet

Kohortestudie af den samlede danske arbejdsstyrke fra 1979 til 2015.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Aarhus Universitet, Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital, Göteborg Universitet i Sverige og Utrecht Universitet i Nederlandene.

Studiet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, Aarhus Universitet og Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. 

Den videnskabelige artikel er offentliggjort i International Journal of Epidemiology.

 

Kontakt

Signe Hjuler Boudigaard (signekri@rm.dk) eller Henrik Kolstad (kolstad@clin.au.dk)

 

 

 

 

 

                                                

This page load time was 1.020 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk