Velkommen til Karin Rosenkilde Laursens ph.d.-forsvar:

 

Acute health effects of fine and ultrafine particles in indoor air – Human exposure studies among vulnerable population subgroups

Tid: Fredag den 10. december 2021 klokken 15:15

Sted: Samfundsmedicinsk Auditorium, Bygn. 1262, room 101, Bartholins Allé 4, 8000 Aarhus C. Forsvaret kan også følges på zoom. Kontakt Vibeke H. Gutzke på vhgu@ph.au.dk for link.

Se invitation her og læs mere på https://ph.au.dk/#news-21614

Eftersom vi opholder os op mod 90% af vores tid inden døre, har vores indeklima stor betydning for vores helbred og velvære. Partikler er en af de største indendørs forureningskilder. Stigende evidens peger på, at partikelforurening kan føre til uønskede helbredseffekter som fx irritation og betændelsestilstande samt hjerte- og lungesygdomme heriblandt kræft. Madlavning, brændende stearinlys og elektroniske cigaretter (e-cigaretter) afgiver høje koncentrationer af fine og ultrafine partikler, som kan trænge dybt ned i luftvejene og herfra videre over i blodbanen. Forekomsten af personer der ryger e-cigaretter er stigende og det samme gælder sandsynligheden for at blive udsat for passiv e-damp. Personer med lungesygdomme er mere sårbare over for luftforurening sammenlignet med baggrundsbefolkningen grundet deres kroniske betændelsestilstand i luftvejene. Formålet med indeværende Ph.d.-projekt var at undersøge de akutte helbredseffekter af korttidseksponering for henholdsvis stegeos, brændende stearinlys og passiv damp fra e-cigaretter blandt personer med lungesygdom. I to forskellige randomiserede kontrollerede dobbeltblindede eksponeringsstudier blev i) individer med KOL udsat for passiv damp fra e-cigaretter og ii) unge astmatikere udsat for hhv. stegeos hhv. emissioner fra brændende stearinlys. Både før, under og efter eksponeringerne blev deres helbred undersøgt.

 

Bedømmelsesudvalget

Thomas Vorup-Jensen, Professor (formand for bedømmelsesudvalget)

Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

 

Barbara Hoffmann, Professor, MD, PhD, MPH

Institute for Occupational, Social and Environmental Medicine, Heinrich Heine University of Düsseldorf, Germany

 

Suzaynn Schick, Associate Professor Associate Professor, PhD

Department of Medicine, University of California, San Francisco (UCSF), USA.

 

Torben Sigsgaard, Professor (hovedvejleder)       

Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Danish Ramazzini Center

This page load time was 0.025 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk