Velkommen til Inge Brosbøl Iversens ph.d.-forsvar:


Occupational dust exposure and risk of interstitial lung diseases

Tid: Fredag den 19. januar 2024 kl. 14

Sted: Aarhus Universitetshospital, Auditorium C114-101, Palle Juul-Jensens Boulevard 35, Indgang C, 8200 Århus N.

Forsvaret holdes på engelsk. Der er ikke mulighed for online deltagelse.

 

Se invitation og pressemeddelelse

 

RESUME:

Arbejdsrelateret støveksponering og risiko for interstitiel lungesygdom

Et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health, har undersøgt sammenhænge mellem arbejdsrelateret støveksponering og risiko for interstitielle lungesygdomme. Projektet er gennemført af Inge Brosbøl Iversen, der forsvarer det d. 19/1 2024.

Forebyggelse af interstitielle lungesygdomme er afgørende, da sygdommene påvirker livskvaliteten og kan medføre øget dødelighed. Det er velkendt, at arbejdsrelaterede støveksponeringer kan være årsag til bestemte typer interstitiel lungesygdom i højteksponerede fag og brancher, men der mangler viden om risikoen i en lavere eksponeret bred erhvervspopulation. Det aktuelle ph.d.-projekt har i tre registerstudier undersøgt sammenhængen mellem arbejdsrelateret eksponering for krystallinsk silika, asbest og organisk støv og risiko for interstitielle lungesygdomme. Projektets vigtigste fund er, at arbejdsrelateret støveksponering er associeret med flere typer interstitiel lungesygdom end de, der traditionelt er blevet betragtet som relateret til arbejde, og risikoen er også øget i en bred erhvervspopulation. Resultaterne peger på et behov for yderligere forebyggende initiativer rettet mod arbejdsrelateret støveksponering og indikerer, at en bredere definition af arbejdsbetinget interstitiel lungesygdom kan være berettiget.

 

Bedømmelsesudvalget

Johannes Schmid, Associate professor (formand for bedømmelsesudvalget), Aarhus Universitet

Marcel Veltkamp, Associate professor, St. Antonius Hospital, Nieuwegein, Holland

Bengt Järvholm, Professor, Umeå Universitet, Sverige

Henrik Kolstad, Professor (hovedvejleder), Aarhus Universitetshospital

This page load time was 0.014 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk