Ny undersøgelse: Har ansatte øget risiko for COVID-19-smitte?

Erfaringer fra udlandet viser, at hospitalsansatte er i risiko for at blive smittet med COVID-19. I perioden 25. februar-21. april 2020 er i alt 285 ansatte i Region Midtjylland bekræftet smittet med COVID-19.

For at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og for at have tilstrækkeligt sundhedspersonale til at løfte fremtidige behandlingsopgaver, er det afgørende at vide, om ansatte er tilstrækkeligt beskyttet mod COVID-19.

Den viden er vigtig nu og ved fremtidige COVID-19 udbrud.

Arbejdsmiljøet er vigtigt

Direktionen, RMU og alle hospitalsledelser i Regionen bakker op om undersøgelsen, der sætter arbejdsmiljø og beskyttelse af de ansatte i fokus.

- Jeg håber, at mange ansatte, selvom de har ekstra travlt netop nu, vil hjælpe forskerne og regionen med svar. For de ansatte selv og regionen er det vigtigt at afdække, om ansatte er beskyttet godt nok mod COVID-19. Det kan vi kun finde svar på nu, selvom mange har ekstra travlt med at behandle smittede patienter, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Forskningsprojektet gennemføres af en gruppe forskere ved Dansk Ramazzini Center fra Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital og Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest.

- Det er afgørende for medarbejdernes sikkerhed, at vi finder ud af, om der er funktioner og procedurer, hvor de gældende værnemidler og retningslinjer ikke giver regionens ansatte tilstrækkelig beskyttelse mod COVID-19, siger professor Henrik Kolstad fra Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital. Han forudser at COVID-19-epidemien kan blive langvarig.

Spørgeskema på sms

Forskerne vil undersøge, om ansatte med patientkontakt har større risiko for at blive smittet med COVID-19 sammenlignet med regionalt ansatte uden patientkontakt og ansatte, der arbejder hjemmefra. Hver dag vil deltagerne få et spørgeskema i en sms, som de kan besvare fra deres telefon.

- Vi har brug for de ansattes hjælp for at få svar på, om patientkontakt øger deres risiko for COVID-19-smitte. Vi har fokus på at finde ud af, om vi kan beskytte vores ansatte endnu bedre mod smitte, end vi har gjort hidtil. Derfor vil vi hver dag bede mange ansatte svare på spørgsmål om egne symptomer, arbejdsopgaver og brug af værnemidler, siger Henrik Kolstad.

Ved at koble medarbejdernes svar med sundhedsdata fra andre kilder vil forskerne bl.a. finde svar på, om de brugte værnemidler har ydet medarbejderne tilstrækkelig beskyttelse.

25.000 ansatte inviteres med

I alt 25.000 ansatte med hospitalstilknytning bliver inviteret med i undersøgelsen. Det er afgørende for forskningens validitet, at mange bidrager med svar.

Invitationen til at være med i projektet sendes per mail. Det er vigtigt at både medarbejdere med og uden patientkontakt, samt medarbejdere der arbejder hjemmefra, deltager i undersøgelsen. Svarene fra de to sidste grupper fungerer som sammenligningsgrundlag for smitterisikoen.

- Vi er klar over at undersøgelsen kræver tid af de ansatte, og at de allerede har travlt. Alligevel håber vi på stor opbakning, så vi får svar på, om vi beskytter ansatte godt nok mod COVID-19, siger seniorforsker Karin Biering, Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest.

Forskningsprojektet bliver gennemført blandt ansatte på hospitaler, i psykiatrien og i præhospitalet. Forskerne indsamler svar fra ansatte fra 23. april til 30. juni 2020.

Får du ikke meldt dig til fra start, er det løbende muligt at komme med i forskningsprojektet.

Det er muligt at melde sig til via et link, der findes i den invitationsmail, der sendes til ansattes regionsmail.

Artiklen er skrevet af kommunikationsrådgiver Susanne Larsen ved Koncern Kommunikation, Region Midt.

 

 

This page load time was 0.028 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk