Forskerseminar ryster forskere sammen

Seminardeltagerne i strålende solskin. Forskerne kommer fra 4 forskningsinstitutioner i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Aarhus Universitet.

For ottende gang samlede Dansk Ramazzini Center forskere til udveksling af viden og erfaringer

Strålende sol over Sandbjerg Gods, Aarhus Universitets kursusejendom. Oktobers sidste to dage i 2019. Tid til forskerseminar for omkring 30 arbejdsmiljøforskere fra Nord- og Midtjylland.Seminaret var arrangeret af Dansk Ramazzini Center (for ottende gang i år). Nogle af ingredienserne lød på: 
- uformelt fællesskab med nye og gamle kollegaer
- udveksling af erfaringer fra udlandsophold
- ny viden (f.eks. om kvarts, mikrobiom og depression hos højtuddannede)
- træningsøvelser (i kommunikation og kvantitativ bias-analyse)
- smuk natur langt væk fra alfarvej
Formålet med seminaret? Udveksling af erfaring og viden i et trygt, uformelt, tværfagligt miljø. Og i sidste instans: et bedre samarbejde i arbejdsmiljøforskningen, der skal gavne borgerne.
Fakta
Dansk Ramazzini Center har sit navn efter Bernardino Ramazzini (1633-1714), der regnes for arbejdsmedicinens fader. Centret er et murstensløst forskningscenter, der siden 2008 har samlet de arbejdsmedicinske forskningsafdelinger i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Aarhus Universitet. Formålet med Dansk Ramazzini Center er at levere forskning på højt internationalt niveau til gavn for borgerne, både nationalt og internationalt. Læs mere under fanen Om os

Se programmet for dette års Ramazzini-seminar. 

This page load time was 0.078 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk