Nyt projekt: Asbest i byggeindustrien skal undersøges

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital står i spidsen for et nyt forskningsprojekt, der skal undersøge gammel asbest i byggeindustrien i Danmark samt udvikle nye metoder til at opdage og beskytte håndværkere mod asbest.

Forskerne vil i projektet undersøge, i hvilket omfang asbest forekommer på byggepladser i dag, i hvilken grad beskyttelsesforanstaltningerne virker – og hvilken betydning den udsættelse, der eventuelt forekommer, har på risikoen for at få sygdomme relateret til asbest.

Bedre redskaber til at spotte asbest i tide

Asbest har været anvendt i mange forskellige byggematerialer fx i tage, men også indendørs i lofter, vægge, omkring varmerør og i isoleringsmaterialer. Derfor tages der særlige beskyttelsesforanstaltninger i brug, når håndværkere skal i gang med at nedrive eller ombygge gamle bygninger, hvor der konstateres asbest.

- Det hænder, at håndværkerne undersøger for de klassiske kendte steder, der kan være asbest, men efterfølgende støder på noget, der kunne være asbest. Det kan give en masse usikkerhed, hvis der findes asbest, og man ikke har anvendt værnemidler, siger Jakob Hjort Bønløkke, der er overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg UH.

- Vi håber, at vores undersøgelser af forekomsten af asbest kan munde ud i nye forbedrede målemetoder samt råd og vejledning, der meget præcist beskriver, hvor man skal være opmærksom på asbest, og hvordan asbest kan se ud, så man opdager det hurtigere og kan få sat beskyttelsesforanstaltninger i værk, siger han.

Er beskyttelsen god nok?

Metoderne til at måle, hvor og om der er asbest på byggepladsen, har ikke ændret sig nævneværdigt de sidste 30 år, og retningslinjerne for beskyttelsesforanstaltninger er ligeledes uændrede.

- Vi vil gerne udarbejde nogle bedre og opdaterede værktøjer til at kunne sige, hvornår der skal tages alle værnemidler, afspærring og indkapsling i brug, og hvornår man kan nøjes med mindre indsatser som rengøring eller åndedrætsværn. Vi skal sikre, at beskyttelsen af håndværkerne er i top, men måske kunne man i nogle tilfælde nøjes med mere specifikke og mindre omfattende beskyttelsesforanstaltninger, så byggeprojekter, hvor der findes asbest, ikke bliver unødigt dyre og forsinkede, siger Jakob Hjort Bønløkke.

Skal undersøge tidlige tegn på asbestose

Projektet skal desuden undersøge, om CT-skanninger af lungerne hos personer, der har været ansat i byggebranchen viser sygdomstegn. Man vil gennemgå de HRCT-skanninger af lungerne, der er foretaget og arkiveret inden for de seneste 10 år. De er så detaljerede, at forskerne forventer at kunne opdage tidlige tegn på den lungesygdom, der hedder asbestose.

- Vi ved ikke, hvor mange håndværkere, der går rundt med tidlige tegn på asbestose, og om der er nogen, der stadigvæk får lette forandringer trods den lave eksponering, der har været i de seneste år, siger Jakob Hjort Bønløkke.

- Vi forventer ikke, at vi finder tegn på asbestose med de beskyttelsesforanstaltninger, der er anvendt. Men finder vi forandringer, så tyder det på, at nogle håndværkere ikke er beskyttet godt nok, eller at asbesten ikke har været opdaget i tide, siger han.

Forskningsprojektet løber over ca. 3 år og er netop støttet med 3 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. Forskerne forventer, at resultaterne kan få stor betydning for fremtidig rådgivning, prøvetagning og -analyse samt forebyggelse af asbestudsættelse i byggebranchen.

Deltagere i projektet:

- Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

- Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital.

- NIRAS.

- Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

- Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

- Desuden er der tæt dialog og samarbejde med arbejdsgivere, arbejdstagere og rådgivere i byggebranchen samt internationale samarbejdspartnere.

Kontaktperson

Jakob Hjort Bønløkke, overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Tlf. 97 66 41 09 / Mail: jahb@rn.dk

 

Udsendt af: Maria Lundtoft Svendsen, kommunikationskonsulent
tlf. 9766 6254, mail: malusv@rn.dk

This page load time was 0.033 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk